IBM Cloud

Cloud built to preform

Microsoft Cloud Services

Servers located in B&H

VMware vCloud

Servers located in B&H

Zaštitite bitne podatke kvalitetnim i sigurnim BaaS rješenjem.

  • 93% kompanija koje izgube vrijedne podatke bankrotira u roku od 5 godina.
  • 43% kompanija koje izgube važne podatke ne nastave sa svojim poslovanjem.

Disaster Recovery as a Service omogućuje potpunu funkcionalnost nakon nesreće, što uključuje i aplikacije koje koristite,.

Cloud Email Security je Cloud bazirano e-mail filtering rješenje koje će Vaše korisnike i poslovanje zaštiti od Spam-a, Virusa i ostalih zlonamjernih softvera.