Asbis Servisni Centar - anketa o zadovoljstvu kupaca

Odaberite Brand serviranog uređaja:

Kako biste ocijenili kvalitet usluge Asbis Servisnog Centra?

Što biste izdvojili kao odlučujući faktor u ocjenjivanju kvalitete usluga Asbis Servisnog Centra?

Što mislite da bismo trebali poboljšati?

Da li biste usluge Asbis Servisnog Centra preporučili prijateljima?